• Livrare

  2-4 zile lucrătoare

 • Livrare gratuită

  peste 390 lei

 • Cadou

  cu fiecare comandă

 • Garantie de returnare

  180 de zile

Conditii Contractuale Generale

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (GTC)

https://fansbrands.ro/ - în vigoare de la următoarea dată: 2024-04-19

  

Preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru. Vă mulțumim că ne-ați ales pentru achiziția dumneavoastră. Încrederea dumneavoastră în noi este foarte apreciată. Acest Webshop GTC a fost pregătit cu generatorul de Fogyasztó Barát ÁSZF.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții generale, la utilizarea site-ului web, la anumite produse, la procesul de achiziție sau dacă doriți să discutați cu noi despre nevoile dvs. individuale, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele de contact furnizate mai jos!

Amprenta: Date ale furnizorului de servicii (vânzător, întreprindere)

Numele: Pit Box Kft.

Sediul social: 2600 Vác, Rózsa utca 3/A 1em. 2ajt.

Adresa poștală: 2600 Vác, Rózsa utca 3/A 1em. 2ajt.

Autoritatea de înregistrare: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Numărul de înregistrare al societății: 13-09-144768.

Număr de identificare fiscală: 23163885-2-13

Reprezentat de: Chertes Levente Csaba

Număr de telefon: +40 (31) 631 27 51

E-mail: sales@fansbrands.com

Site web: https://fansbrands.ro/

Număr de cont bancar: RO33WBAN000524861917RO01

Codul SWIFT: WBANRO22XXX

Numărul de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH-103878/2016

Date ale furnizorului de servicii de găzduire

Numele: UNAS Online Kft.

Sediul înregistrat: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Detalii de contact: unas@unas.hu

Website: unas.hu

Numele: Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.

Sediul înregistrat: 77 Robinson Road, #13-00 Robinson 77, Singapore 068896

Detalii de contact:

Site web: https://www.shopify.com/

Definiții

Produs: orice

 

lucruri mobile, inclusiv apa, gazul și electricitatea prezentate în containere, sticle sau altfel în cantități limitate.


cantități sau cu un anumit volum, și

  lucruri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale în așa fel încât produsul nu ar putea fi utilizat în scopurile sale prevăzute fără conținutul digital sau serviciile digitale în cauză (denumit în continuare: produs care conține elemente digitale)

 

oferite spre vânzare pe site.

Produs care conține elemente digitale: lucruri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale în așa fel încât produsul nu ar fi adecvat pentru scopurile sale prevăzute fără conținutul digital sau serviciile digitale în cauză.

Părți: Vânzătorul și Cumpărătorul împreună

Consumator: persoană fizică care acționează în afara ocupației sale independente și a activității sale economice și care cumpără, comandă, primește, utilizează, folosește sau este în legătură cu bunuri Destinatarul unei comunicări comerciale, al unei oferte. Reguli pentru Consiliul de Conciliere în aplicarea sa - privind soluționarea online a litigiilor de consum, precum și Regulamentul 2006/2004/CE și 524/2013/UE al Parlamentului European din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2009/22/CE, cu excepția aplicării Decretului Consiliului - în plus față de cele de mai sus, este considerat consumator care acționează în scopuri în afara ocupației sale independente și a domeniului său de activitate economică, separat organizația civilă conform legii, persoană juridică bisericească, clădire de apartamente, cooperativă de locuințe care cumpără bunuri, comandă, primește, utilizează, folosește, utilizează, sau comunicarea comercială sau oferta se referă la destinatar al bunurilor destinatar. În cadrul pieței interne, pe baza naționalității cumpărătorului, a locului de reședință sau a locului de stabilire cu restricții de conținut nejustificate bazate pe teritoriu și a altor forme de discriminare privind acțiunea împotriva, și a regulamentelor 2006/2004/CE și (UE) 2017/2394, precum și a Parlamentului European și a Parlamentului European și în sensul Regulamentului Consiliului [denumit în continuare: Regulamentul (UE) 2018/302], un consumator este considerat, pe lângă cele de mai sus, o societate care este considerată client în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/302

Contract de consum: un contract în care una dintre părți se califică drept consumator.

Conținut digital: date produse sau furnizate în formă digitală

Funcționalitate: capacitatea Produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a îndeplini scopurile pentru care a fost conceput.

Producător: producătorul produsului sau, în cazul produselor importate, importatorul care introduce produsul pe teritoriul Uniunii Europene, sau orice altă persoană care se prezintă ca producător prin indicarea numelui, a mărcii comerciale sau a altor semne distinctive pe produs.

Interoperabilitate: capacitatea produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a coopera cu hardware și software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal cu același tip de produs, conținut digital sau servicii digitale.

Compatibilitate: capacitatea Produsului care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a coopera, fără a fi nevoie de conversie, cu hardware și software diferite de cele care sunt utilizate în mod normal cu același tip de Produs, conținut digital sau servicii digitale.

Site web: acest site web care servește la încheierea contractului

Contract: un contract de vânzare încheiat între Vânzător și Cumpărător prin utilizarea Site-ului și a poștei electronice.

Suport durabil: orice dispozitiv care permite consumatorului sau întreprinderii să stocheze datele care le sunt adresate personal, într-un mod care să le facă accesibile în viitor, pentru o perioadă adecvată în raport cu scopul datelor, și să afișeze datele stocate într-o formă neschimbată.

Dispozitiv care permite comunicarea la distanță: un dispozitiv care este adecvat pentru a face o declarație contractuală, în scopul încheierii unui contract, fără prezența fizică a părților. În special, un astfel de dispozitiv este un formular cu sau fără adresă, o scrisoare standard, un anunț publicat într-un produs de presă cu un formular de comandă, un catalog, un telefon, un fax sau un dispozitiv care oferă acces la internet.

Contract la distanță: un contract de consum care este încheiat în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea de produse și servicii în cadrul contractului, fără prezența fizică simultană a părților, în condițiile în care părțile contractante utilizează doar un dispozitiv care permite comunicarea la distanță în scopul încheierii contractului.


Întreprindere: o persoană care acționează în cadrul profesiei, ocupației sau activității sale comerciale

Cumpărător/voastră: o persoană care face o ofertă de cumpărare și încheie un contract prin intermediul site-ului web.

 

Garanție: în cazul contractelor încheiate între consumator și întreprindere (denumit în continuare: contract de consum),

 

 1. garanția comercială pentru executarea contractului, asumată în mod voluntar de către Întreprindere pentru buna executare a contractului, dincolo sau în absența oricărei obligații prevăzute de lege, și
 2. garanție juridică obligatorie,

 

în conformitate cu Codul civil al Ungariei

Preț de achiziție: contravaloarea care trebuie plătită pentru Produs și pentru furnizarea de conținut digital.

Legi relevante

În ceea ce privește Contractul, sunt aplicabile prevederile legilor și reglementărilor maghiare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

 

 Legea CLV 1997 privind protecția consumatorilor

 Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei

 Decretul guvernamental 151/2003 (IX.22.) privind garanția obligatorie pentru bunuri de folosință îndelungată

 Hotărârea de Guvern 45/2014 (II.26.) privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi Hotărârea 19/2014. (IV.29.) al Ministrului Economiei Naționale privind normele procedurale pentru administrarea

cererile de garanție și de garanție privind bunurile durabile vândute în cadrul contractelor încheiate între consumatori și întreprinderi

 Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor

 Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare

 REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018

privind abordarea problemei geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea, locul de reședință sau locul de stabilire a clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor 2006/2004/CE și (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE

 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția

a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și privind abrogarea Regulamentului 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 Hotărârea de Guvern 373/2021 (VI. 30.) privind normele detaliate ale contractelor de achiziție de bunuri, de furnizare de conținuturi digitale și de servicii digitale între consumatori și o întreprindere

 

Domeniul de aplicare și acceptarea CGV

Conținutul contractului încheiat între noi este determinat, pe lângă prevederile legilor obligatorii relevante, de acești Termeni și condiții generale (în continuare: TCG). În consecință, prezentele CGC stabilesc drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale noastre, condițiile de încheiere a contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și de plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a drepturilor de reziliere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului web care nu sunt incluse în prezentele CGC vor fi furnizate prin informațiile suplimentare disponibile pe site-ul web.

Înainte de a vă plasa comanda, trebuie să vă familiarizați cu prevederile prezentelor CGV.

Limba și forma contractului

Limba contractelor încheiate în temeiul prezentelor CCG este engleza.


Contractele încheiate în temeiul prezentelor CCG nu sunt considerate contracte scrise, iar astfel de contracte nu vor fi arhivate de către vânzător.

FansBRANDS® - Magazinul oficial al fanilor din Motorsport - facturare electronică

Afacerea noastră aplică facturarea electronică în conformitate cu secțiunea 175 din Legea CXXVII din 2007.Prin acceptarea acestor CGV, vă dați

consimt la aplicarea facturării electronice.

Prețuri

Prețurile sunt exprimate în RON, inclusiv TVA de 19%. Vânzătorul poate modifica prețurile din când în când din motive de politică comercială. O astfel de modificare a prețurilor nu se referă la contractele deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat prețul în mod incorect, iar o comandă a fost primită pentru produsul în cauză, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa în conformitate cu secțiunea de la titlul "Procedura în cazul unui preț incorect" din prezentul document.

Procedura în cazul unui preț incorect

Se consideră preț vădit incorect următorul preț:

 

 Un preț de 0,

 un preț redus cu o reducere, în cazul în care reducerea este indicată în mod eronat (de exemplu, în cazul produselor al căror preț este de 1 000 cu o reducere de 20 %, este indicat un preț de 500).

 

În cazul în care prețul este indicat incorect, vânzătorul oferă posibilitatea de a cumpăra produsul în cauză la prețul real, iar cumpărătorul, având în vedere această informație, poate decide dacă să comande produsul în cauză la prețul real sau să anuleze comanda fără consecințe juridice negative.

Gestionarea plângerilor și căile de atac

Consumatorul poate trimite obiecții legate de orice produs sau de activitatea vânzătorului la datele de contact de mai jos:

În cazul în care consumatorul are o cerere de garanție legată de bunuri sau de comportamentul vânzătorului, reclamația cu privire la activitățile sau omisiunile vânzătorului poate fi transmisă la datele și metodele de contact de mai jos:

 

 În scris prin intermediul următorului site web: https://fansbrands.ro/

 În scris prin intermediul următoarei adrese de e-mail: sales@fansbrands.com

 În scris prin poștă: 2600 Vác, Rózsa utca 3/A 1em. 2ajt.

 

Consumatorul poate depune o reclamație verbală sau scrisă la întreprindere cu privire la comportamentul, activitățile sau omisiunile întreprinderii sau ale unei persoane care acționează în numele sau în beneficiul întreprinderii, care este direct legată de distribuția sau vânzarea de produse către consumatori.

Întreprinderea este obligată să investigheze fără întârziere o reclamație transmisă verbal și să ofere o soluție, dacă este necesar. În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care a fost soluționată reclamația sau în cazul în care reclamația nu poate fi investigată imediat, întreprinderea este obligată să înregistreze fără întârziere reclamația și poziția sa în legătură cu aceasta și, în cazul unei reclamații depuse personal, să înmâneze o copie consumatorului la fața locului. În cazul în care reclamația verbală a fost transmisă prin telefon sau prin intermediul oricărui alt serviciu de comunicare electronică, înregistrarea, împreună cu un răspuns pe fond, trebuie să fie trimisă consumatorului în termen de cel mult 30 de zile, în conformitate cu dispozițiile prevăzute pentru obligația de a răspunde la reclamațiile scrise. În caz contrar, vânzătorul acționează în legătură cu


reclamații scrise, după cum urmează. Cu excepția cazului în care un act juridic direct aplicabil al Uniunii Europene prevede altfel, Întreprinderea trimite un răspuns substanțial la reclamațiile scrise în termen de treizeci de zile de la primirea acestora și ia măsuri pentru a-l comunica. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin orice lege sau regulament, un termen mai lung poate fi stabilit numai printr-un act normativ. În cazul în care o reclamație este respinsă, întreprinderea trebuie să precizeze motivele care stau la baza respingerii. Întreprinderea trebuie să atribuie un număr unic de identificare pentru fiecare reclamație verbală comunicată prin telefon sau prin intermediul unui serviciu de comunicare electronică.

În cazul în care reclamația este respinsă, vânzătorul trebuie să informeze în scris consumatorul că, în funcție de natura reclamației, ce autoritate sau organism de conciliere poate iniția procedura...

Informațiile trebuie să includă, de asemenea, autoritatea competentă și locul de reședință al consumatorului, sediul comisiei de conciliere din localitatea dumneavoastră de reședință, datele de contact telefonice și de internet, precum și adresa poștală a acesteia. Informațiile trebuie să cuprindă, de asemenea, dacă societatea a făcut o declarație generală de prezentare legată de decizia comisiei de conciliere.

În cazul în care respingem reclamația dumneavoastră în calitate de consumator, aveți dreptul, la locul de reședință, să contactați autoritatea locală competentă sau biroul de conciliere indicat de dumneavoastră în cerere.

Comisia de conciliere - cu excepția cazului în care consumatorul solicită o audiere personală - audierea fără prezența personală, prin intermediul unui dispozitiv electronic care asigură transmiterea simultană de sunet și imagine, desfășurată online (denumită în continuare: audiere online). Societatea are obligația de a coopera în cadrul procedurii comitetului de conciliere în cadrul, suntem obligați să transmitem răspunsul nostru în termenul limită la invitația comitetului de conciliere care urmează să fie trimisă comitetului de conciliere. privind soluționarea online a litigiilor de consum, precum și a din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentului 2006/2004/CE și a Directivei 2009/22/UE Cu excepția aplicării Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului, societatea are obligația de a asigura participarea la audiere a unei persoane autorizate să stabilească o tranzacție. La o audiere online, reprezentantul societății autorizat să instituie o tranzacție trebuie să participe online. În cazul în care consumatorul solicită o audiere personală, întreprinderea va stabili o tranzacție reprezentantul său autorizat trebuie să participe cel puțin la audiere online.

În cazul în care litigiul între vânzător și consumator nu se soluționează în cursul negocierilor, consumatorul are la dispoziție următoarele căi de atac:

Procedura de protecție a consumatorilor

O plângere poate fi depusă la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care consumatorul constată o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul să depună o plângere la autoritatea competentă în funcție de locul de reședință sau de ședere. După evaluarea plângerii, autoritatea decide dacă va desfășura o procedură de protecție a consumatorilor. Sarcinile autorităților administrative în primă instanță sunt îndeplinite de către birourile guvernamentale din capitală și din județ cu competență în funcție de locul de reședință sau de ședere al consumatorului, a căror listă este disponibilă aici: https://www.kormanyhivatalok.hu/.

Proceduri judiciare

Clientul are dreptul de a iniția o procedură judiciară pentru a-și revendica creanța rezultată dintr-un litigiu de consum în cadrul unei proceduri civile, în conformitate cu Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei și cu dispozițiile Legii CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă.

Proceduri ale organismului de conciliere

În cazul în care respingem reclamația dumneavoastră, aveți dreptul de a face apel la autoritatea competentă din localitatea dumneavoastră de reședință sau la biroul de conciliere indicat de dumneavoastră în cerere. Condiția pentru inițierea procedurii organismului de conciliere este ca consumatorul să încerce în mod direct să soluționeze litigiul cu întreprinderea în cauză.

Comisia de conciliere - cu excepția cazului în care consumatorul solicită o audiere personală - organizează audierea online, fără prezența personală și prin intermediul unui dispozitiv electronic care asigură o transmisie audio și video simultană (denumită în continuare "audiere online").

Societatea are obligația de a coopera în cadrul procedurii comitetului de conciliere, în cadrul căreia suntem obligați să trimitem răspunsul nostru la invitația comitetului de conciliere în termenul stabilit. Cu excepția aplicării Regulamentului nr. 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind comunicarea online


soluționarea litigiilor în materie de consum și modificarea Regulamentului (CE) 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, societatea are dreptul de a crea o tranzacție la audiere este obligată să asigure participarea unei persoane. În cadrul audierii online, reprezentantul societății autorizate să creeze o tranzacție trebuie să participe online. În cazul în care consumatorul solicită o audiere personală, reprezentantul societății autorizat să creeze o tranzacție trebuie să participe cel puțin la audiere online.

Mai multe informații despre organismele de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu Mai multe informații despre organismele de conciliere cu competență teritorială sunt disponibile aici: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Datele de contact ale anumitor organisme de conciliere competente din punct de vedere teritorial:

 


Organismul de conciliere din Budapesta Adresa: Budapesta Jurisdicție: Budapesta

 

Contact:

Adresă: 1016 Budapesta, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Adresa poștală: 1253 Budapesta, Pf.:10.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Website: bekeltet.bkik.hu

 

Organismul de conciliere din Baranya County

Adresă: Pécs

Jurisdicție: Județul Baranya, Județul Somogy, Județul Tolna

 

Contact:

Adresă: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Tel: 06-72-507-154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu Website: baranyabekeltetes.hu


 


Organismul de conciliere din județul Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresă: Miskolc

Jurisdicție: Județul Borsod-Abaúj-Zemplén, Județul Heves, Județul Nógrád

 

Contact:

Adresă: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu Website: bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Organismul de conciliere din județul Csongrád-Csanád

Adresă: Szeged

Jurisdicție: Județul Békés, Județul Bács-Kiskun, Județul Csongrád- Csanád

 

Contact:

Adresă: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu Website: bekeltetes-csongrad.hu


 


Organismul de conciliere din județul Fejér

Adresă: Székesfehérvár

Jurisdicție: Județul Fejér, Județul Komárom-Esztergom, Județul Veszprém

 

Contact:

Adresă: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Website: www.bekeltetesfejer.hu

 

Organismul de conciliere din județul Győr-Moson-Sopron

Adresă: Győr

Jurisdicție: Județul Győr-Moson-Sopron, Județul Vas, Județul Zala

 

Contact:

Adresă: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Website: bekeltetesgyor.hu


 


Organismul de conciliere din județul Hajdú-Bihar

Adresă: Debrecen

Jurisdicție: Județul Jász-Nagykun-Szolnok, Județul Hajdú-Bihar, Județul Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

Contact:

Adresă: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710

E-mail: bekelteto@hbkik.hu Website: hbmbekeltetes.hu

 

Platforma online de soluționare a litigiilor

 

Organismul de conciliere din județul Pesta

Adresă: Budapesta Jurisdicție: Județul Pest

 

Contact:

Adresă: 1055 Budapesta, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Tel: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Website: panaszrendezes.hu


 

Comisia Europeană a creat un site web unde consumatorii se pot înregistra pentru a avea posibilitatea de a-și soluționa litigiile legate de achizițiile online prin depunerea unei cereri, evitând astfel procedurile judiciare. În acest fel, consumatorii își pot afirma drepturile fără ca, de exemplu, distanța să îi împiedice să facă acest lucru.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau un serviciu cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza mijloacele de soluționare online a litigiilor.

Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o plângere puteți alege împreună soluționarea litigiului.


organismul la care intenționați să vă adresați în ceea ce privește gestionarea plângerii.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Drepturi de autor

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

În conformitate cu alineatul (1) din secțiunea 1 a Legii LXXVI din 1999 privind drepturile de autor (denumită în continuare: Legea privind drepturile de autor), site-ul web se califică drept material protejat prin drepturi de autor, prin urmare, toate și toate părțile sunt protejate prin drepturi de autor. În conformitate cu paragraful (1) al secțiunii 16 din Legea privind drepturile de autor, este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice și software, a programelor de calculator ale site-ului web sau utilizarea oricărei aplicații care poate fi utilizată pentru a modifica site-ul web sau orice parte a acestuia. Orice material de pe site-ul web și din baza de date a acestuia poate fi utilizat, chiar și cu acordul scris al titularului de drepturi, numai cu trimitere la site-ul web și cu indicarea sursei. Titularul drepturilor este: Pit Box Kft.

Ratinguri Fogyasztó Barát

Prin prezenta informăm Cumpărătorii că Vânzătorul utilizează sistemul de rating Fogyasztó Barát pe site-ul său. Sistemul de evaluare nu permite evaluarea produselor individuale, ci doar a Vânzătorului (magazinul online). Următoarele măsuri tehnice din sistemul de rating asigură faptul că numai clienții reali pot trimite ratinguri:

 

 1. sistemul funcționează independent de magazinul online care îl utilizează, astfel încât WIDGET pentru evaluare se deschide după cumpărare, iar evaluările sunt stocate de Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) în propriul sistem.
 2. de asemenea, recenziile pot fi trimise numai de către clienții reali, prin trimiterea unui e-mail după cumpărare la adresa de e-mail furnizată către Fogyasztó Barát.

 

Magazinul online care utilizează sistemul de rating nu are posibilitatea tehnică de a șterge nici ratingurile, nici recenziile.

Ca urmare a celor de mai sus, sistemul conține doar evaluări și recenzii ale clienților reali și afișează atât recenzii pozitive, cât și negative, fără nicio distincție.

Alte evaluări

Ce cred fanii despre noi

Noi nu ne ascundem niciodată: evaluați-ne oricând și oriunde. De fapt, atunci când primim schimbarea, îi rugăm întotdeauna pe toți să ne evalueze și să ne scrie dacă întâmpină probleme. Putem face schimbări și progrese doar dacă suntem atenți la critici ;-)

Ratingurile de mai jos nu au fost inventate de noi, fiecare dintre ele le puteți găsi la sursa oficială. Și multe altele ;-) Nu se poate ca atât de mulți oameni să se înșele...

De asemenea, puteți scrie despre noi, sau puteți citi și mai multe opinii pe următoarele canale: Trustindex.io - https://www.trustindex.io/reviews/www.fansbrands.hu

Trustpilot.com - https://www.trustpilot.com/review/www.fansbrands.com Google - https://g.page/r/CY3Sy7_I1tthEB0/review

Facebook - https://www.facebook.com/fansbrands/reviews/?ref=page_internal

Divizibilitate, cod de conduită


În cazul în care o secțiune din CGC este incompletă sau ineficientă din punct de vedere juridic, celelalte secțiuni ale contractului vor rămâne totuși valabile, iar legile relevante se vor aplica în locul părții ineficiente sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită în conformitate cu legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva clienților.

Informații despre funcționarea produsului care conține elemente digitale și despre măsurile tehnice de protecție aplicabile

Accesibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut de date este salvat în mod regulat, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site-ul web sunt stocate în baze de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu un nivel adecvat de criptare, iar pentru codificarea acestora se utilizează suportul hardware integrat în procesor.

Informații privind proprietățile esențiale ale produselor

Informațiile privind proprietățile esențiale ale Produselor disponibile pentru cumpărare pe Site sunt furnizate în descrierea fiecărui Produs.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru acuratețea datelor furnizate

În timpul procesului de comandă, înainte de finalizarea comenzii, puteți modifica în orice moment datele introduse (dacă faceți clic pe butonul "înapoi" din browser, se va deschide pagina anterioară, astfel încât datele introduse pot fi corectate chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați de acuratețea datelor introduse, deoarece Produsele vor fi facturate și livrate pe baza datelor furnizate de dvs. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că o adresă de e-mail introdusă incorect sau întreaga capacitate a spațiului de stocare conectat la căsuța poștală poate duce la eșecul livrării confirmării și poate împiedica încheierea contractului. În cazul în care Cumpărătorul a finalizat comanda și descoperă o eroare în datele furnizate, acesta trebuie să inițieze modificarea comenzii în cauză cât mai curând posibil. Cumpărătorul își poate indica intenția de a modifica comanda incorectă prin e-mail trimis de la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător la plasarea comenzii sau prin telefon.

Utilizarea site-ului web

Achiziția nu este supusă înregistrării.

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

 

Selectarea produselor

Făcând clic pe categoriile de produse de pe site, puteți selecta familia de produse dorită și produsul individual din cadrul acesteia. Făcând clic pe fiecare produs, veți găsi fotografia, numărul articolului, descrierea și prețul produsului. La cumpărare, trebuie să plătiți prețul indicat pe site-ul web.

Adăugarea produselor în coș

După selectarea Produsului, puteți plasa articolele, în cantitatea dorită, în coșul dvs. de cumpărături făcând clic pe butonul "Adaugă în coș", fără obligația de a cumpăra sau de a plăti, deoarece adăugarea Produselor în coș nu se califică drept ofertă.

Vă recomandăm să plasați produsele în coș chiar dacă nu sunteți sigur dacă doriți să cumpărați sau nu anumite produse, deoarece acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a articolelor selectate la un moment dat și le puteți afișa și compara pe ecran cu un singur clic. Conținutul coșului poate fi modificat în mod liber până la finalizarea comenzii - până la apăsarea butonului "Trimite comanda" -, adică puteți elimina articole din sau plasa


articole suplimentare în coș în voie, sau puteți modifica cantitatea articolelor.

Dacă adăugați produsul selectat în coș, va apărea o fereastră separată cu mențiunea "Produsul a fost adăugat în coș". Dacă nu doriți să mai selectați alte articole, vă rugăm să faceți clic pe butonul "Mergeți la coș". Dacă doriți să vizualizați din nou produsul selectat sau să adăugați mai multe produse în coș, vă rugăm să faceți clic pe butonul "Înapoi la produse".

Vizualizarea coșului

În timpul utilizării site-ului web, puteți verifica în orice moment conținutul coșului dvs. de cumpărături, făcând clic pe butonul "Coșul dvs." din partea de sus a paginii. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a elimina articole din coșul dumneavoastră sau de a modifica cantitatea dorită. După ce faceți clic pe butonul "Actualizați coșul", sistemul afișează informațiile corespunzătoare datelor pe care le-ați modificat, inclusiv prețul Produselor adăugate în coșul dumneavoastră.

Dacă nu mai doriți să selectați alte articole, puteți continua achiziția dând click pe butonul "Proceed to checkout".

Furnizarea de date despre clienți

După ce dați click pe butonul "Mergeți la checkout", va fi afișat conținutul coșului, precum și prețul total de achiziție care trebuie plătit în cazul în care achiziționați produsele selectate. Vă rugăm să selectați o opțiune în căsuța "Opțiuni de livrare", în funcție de faptul dacă doriți să ridicați singuri Produsele comandate (pick-up) sau să solicitați livrarea. Dacă selectați livrarea, sistemul va indica taxa de livrare care trebuie plătită în cazul în care plasați comanda.

Puteți introduce adresa dvs. de e-mail în caseta de text "User details" (Detalii utilizator), iar numele complet, adresa și numărul de telefon în caseta de text "Billing details" (Detalii de facturare). În caseta de text "Detalii de livrare", sistemul va stoca automat datele furnizate în caseta "Detalii de facturare". Dacă solicitați livrarea la o altă adresă, vă rugăm să debifați căsuța corespunzătoare. Puteți introduce detalii suplimentare în caseta de text "Detalii suplimentare".

Revizuirea comenzii dvs.

După completarea căsuțelor de text de mai sus, puteți continua procesul de comandă făcând clic pe butonul "Continuare" sau puteți șterge/modifica datele introduse anterior făcând clic pe butonul "Anulare" și vă puteți întoarce la conținutul coșului. După ce faceți clic pe "Continuare", veți ajunge la pagina "Revizuirea comenzii". Aici va fi afișat rezumatul datelor furnizate anterior, inclusiv conținutul coșului, detaliile utilizatorului, de facturare și de livrare, precum și suma care urmează să fie plătită (nu mai puteți modifica aceste date decât dacă faceți clic pe butonul "Înapoi").

 

Finalizarea comenzii (realizarea unei oferte)

Dacă v-ați asigurat că în coșul dumneavoastră de cumpărături se află produsele pe care doriți să le achiziționați și că datele dumneavoastră au fost introduse corect, puteți finaliza comanda dând click pe butonul "Plătește acum". Informațiile introduse pe Site nu se califică drept o ofertă făcută de Vânzător în vederea încheierii unui contract. În cazul comenzilor în temeiul prezentelor CGV, vă calificați ca ofertant.

Prin apăsarea butonului "Plătește acum", recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată ca fiind făcută, iar declarația dvs., cu condiția să fie confirmată de către vânzător în conformitate cu prezentele CGV, atrage după sine o obligație de plată. Veți fi obligat de oferta dvs. pentru o perioadă de 48 de ore. În cazul în care oferta dvs. nu este confirmată de către vânzător în conformitate cu prezentele CGV în termen de 48 de ore, perioada de obligativitate a ofertei dvs. va expira.

Prelucrarea comenzii, încheierea contractului

Vă puteți plasa comanda în orice moment. Vânzătorul va confirma oferta dvs. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care ați trimis oferta. Contractul va fi încheiat în momentul în care e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dvs. de e-mail.


Modalități de plată

Transfer bancar

Puteți achita contravaloarea produselor prin transfer bancar.

Plătiți cu numerar

Dacă doriți să plătiți valoarea comenzii la primirea coletului, vă rugăm să selectați metoda de plată "ramburs".

Plăți cu cardul bancar

În magazinul nostru web, puteți plăti rapid și sigur cu cardul bancar.

PayPal

PayPal este disponibil pentru clienții din peste 200 de țări, fiind o metodă de plată simplă și sigură.

 

PayPal are mai multe avantaje care fac cumpărăturile online mai ușoare și mai rapide, menținând în același timp siguranța datelor dvs. bancare:

 

 

 

Adresa de e-mail și o parolă. Asta este tot ce aveți nevoie pentru a plăti sau pentru a efectua un transfer bancar prin sistemul PayPal. Puteți lăsa cardul bancar în portofel.

 

Nu trebuie să depuneți bani în contul dumneavoastră PayPal pentru plată. Tot ce trebuie să faceți este să vă atribuiți cardul bancar la contul PayPal și trebuie să faceți acest lucru doar o singură dată, la începutul procesului.

 

PayPal este o metodă de plată recunoscută la nivel mondial, o garanție a tranzacțiilor sigure, prin care puteți plăti produse online în 26 de valute diferite.

 

 Înscrieți-vă la PayPal și ușurați plățile online.

 

 

Wordline Șase servicii de plată

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

Soluție de plată online.

Mai multe informații: https://www.six-payment-services.com/en/home.html

Dungă

Puteți selecta soluția de plată Stripe în magazinul online.

 

Pentru mai multe informații despre Stripe în limba engleză, vă rugăm să vizitați acest site.

Metode de livrare, taxe de livrare

Serviciul de curierat GLS


Pachetul dvs. va fi livrat prin serviciul de curierat GLS.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul: https://gls-group.com/RO/en/contact-gls/

Puncte de preluare GLS

Livrarea din ușă în ușă prin servicii de curierat este cea mai populară metodă de livrare pentru cumpărăturile online, însă, cu toate acestea, rata celor care aleg colectarea personală este în creștere în fiecare an. Clienții pot ridica produsele comandate în mod convenabil, în funcție de propriul program zilnic, prin intermediul punctelor de preluare GLS, unde pot plăti în numerar.

Punctele de preluare GLS sunt amplasate în locuri ușor accesibile, cum ar fi centre comerciale, benzinării, librării sau alte magazine frecventate. Cele mai multe dintre acestea sunt deschise până târziu și chiar și în weekend, ceea ce este convenabil pentru clienții care doresc să ridice sau să expedieze colete. GLS trimite un e-mail sau un mesaj text pentru a anunța clientul despre sosirea pachetului său. Clientul poate ridica pachetul în orice moment în termen de 5 zile lucrătoare, în funcție de orele de deschidere ale punctului de ridicare respectiv.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul web.

Livrare la domiciliu prin serviciul de livrare standard UPS

FansBRANDS® - Magazinul oficial al fanilor din motorsport Numai în Uniunea Europeană.

Timp de livrare: 4-8 zile lucrătoare

Livrare gratuită peste 150€.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul web.

Livrare la domiciliu de către GLS în UE

FansBRANDS® - Magazin oficial de fani Motorsport

2-9 zile lucrătoare timp de expediere.

Pachetul dvs. va fi livrat de către angajații curierului GLS la adresa de livrare indicată. Veți primi o notificare prin EMAIL cu privire la detaliile livrării.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul web.

Termen limită pentru performanță

Termenul general stabilit pentru îndeplinirea comenzii este de maximum 30 de zile de la confirmarea comenzii. În caz de întârziere din partea vânzătorului, cumpărătorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu respectă termenul suplimentar, Cumpărătorul poate rezilia contractul. Termenele de livrare care pot fi diferite de termenul general de livrare sunt întotdeauna indicate pentru fiecare metodă de livrare.

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

În cazul în care ați comandat anterior Produse, dar nu le-ați preluat sau nu le-ați ridicat (fără a include orice caz în care v-ați exercitat dreptul de retragere), sau dacă acestea au fost returnate Vânzătorului cu mențiunea "nerevendicat", atunci Vânzătorul va îndeplini comanda dumneavoastră numai cu condiția să plătiți în avans prețul de achiziție integral și taxele de livrare.

 

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când se asigură că prețul Produselor a fost plătit cu succes prin utilizarea soluției de plată electronică (inclusiv în cazul în care prețul Produselor este plătit prin transfer bancar și Cumpărătorul transferă prețul de achiziție în moneda statului membru al Cumpărătorului, iar Vânzătorul nu primește suma integrală a prețului de achiziție și a taxei de livrare din cauza costurilor de conversie și a altor


comisioanele și costurile bancare). În cazul în care prețul produsului nu a fost achitat în întregime, vânzătorul poate apela la cumpărător pentru a suplimenta prețul de achiziție.

Vânzarea transfrontalieră

Vânzătorul nu face distincție între Cumpărătorii care cumpără prin intermediul Site-ului pe teritoriul Ungariei și cei care fac acest lucru în afara teritoriului Ungariei, dar pe teritoriul Uniunii Europene. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele CCG, Vânzătorul asigură livrarea/preluarea Produselor pe teritoriul Ungariei.

Prevederile prezentelor CGC se vor aplica și achizițiilor din afara Ungariei, cu mențiunea că, în sensul prezentei secțiuni, "Cumpărător" înseamnă un consumator care este cetățean sau rezident al unui stat membru sau o întreprindere stabilită într-un stat membru și care cumpără produse sau utilizează servicii în Uniunea Europeană în scopul exclusiv al utilizării finale. "Consumator" înseamnă o persoană fizică care acționează în afara sferei activităților sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

Limba de comunicare și de cumpărare este în principal limba maghiară, vânzătorul nu este obligat să comunice cu cumpărătorul în limba statului membru al cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte cerințele necontractuale, cum ar fi cerințele de etichetare sau cerințele specifice sectorului, prevăzute în legislația națională a statului membru al cumpărătorului în legătură cu produsele respective, sau să informeze cumpărătorul cu privire la aceste cerințe.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, vânzătorul aplică TVA-ul prevăzut în Ungaria pentru fiecare produs. Cumpărătorul își poate exercita căile de atac în conformitate cu prezentele CGV.

În cazul în care se utilizează soluția de plată electronică, plata se va efectua în moneda specificată de către vânzător,

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când se asigură că prețul Produselor și comisionul de livrare au fost achitate integral și cu succes prin utilizarea soluției de plată electronică (inclusiv în cazul în care prețul Produselor este plătit prin transfer bancar, iar Cumpărătorul transferă prețul de achiziție (comisionul de livrare) în moneda statului membru al Cumpărătorului, iar Vânzătorul nu primește întreaga sumă a prețului de achiziție și a comisionului de livrare din cauza costurilor de conversie și a altor comisioane și costuri bancare). În cazul în care prețul produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să suplimenteze prețul de achiziție.

Pentru a asigura livrarea Produsului, Vânzătorul oferă Cumpărătorilor din afara Ungariei aceleași opțiuni de livrare ca și Cumpărătorilor din Ungaria.

În cazul în care, în conformitate cu CCG, cumpărătorul are opțiunea de a solicita livrarea produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al UE, cumpărătorii care nu sunt din Ungaria pot opta, de asemenea, pentru orice metodă de livrare indicată în CCG.

În cazul în care, în conformitate cu CGV, un Cumpărător poate alege opțiunea de ridicare pentru a ridica Produsul, Cumpărătorii din afara Ungariei pot alege, de asemenea, această opțiune.

În caz contrar, Cumpărătorul poate solicita să organizeze transportul produsului pe cheltuiala sa. Cumpărătorii din Ungaria nu au dreptul de a alege această opțiune.

Vânzătorul va îndeplini comanda după plata taxei de livrare, iar în cazul în care Cumpărătorul nu plătește taxa de livrare către Vânzător sau dacă Cumpărătorul nu organizează el însuși transportul Produsului până la o dată prestabilită, Vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa Cumpărătorului prețul de achiziție plătit în avans.


Informații pentru consumatori

Informații privind dreptul de reziliere a contractului de către cumpărătorii persoane fizice Cumpărători

În conformitate cu punctul 3 al alineatului (1) din secțiunea 8:1 din Codul civil al Ungariei, numai persoanele fizice care acționează în afara domeniului de activitate al profesiei, ocupației sau activității lor comerciale sunt considerate consumatori, astfel încât persoanele juridice nu au dreptul de a-și exercita dreptul de retragere fără justificare.

 

În conformitate cu secțiunea 20 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorii au dreptul de retragere fără justificare. Consumatorii își pot exercita dreptul de retragere într-un anumit termen, care începe

 1. a) în cazul contractelor de vânzare de produse,
 2. aa) la data la care produsul,
 3. ab) în cazul vânzării mai multor produse, în cazul în care fiecare Produs este livrat la o dată diferită, atunci când a fost livrat ultimul Produs

 

este primită de consumator sau de o terță persoană, alta decât transportatorul, desemnată de consumator, în cazul în care acest termen este de 180 de zile.

Termenul de retragere prevăzut în Hotărârea de Guvern 45/2014. (II. 26.) este de 14 zile, iar termenul suplimentar de retragere este asumat în mod voluntar de către Vânzător în prezentele CGV, în plus față de termenul prevăzut de lege.

Dispozițiile din prezenta secțiune nu aduc atingere dreptului consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere prevăzut în prezenta secțiune și în perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului și ziua primirii produsului.

În cazul în care oferta de încheiere a unui contract a fost făcută de consumator, consumatorul are dreptul de a se retrage din ofertă, ceea ce pune capăt perioadei obligatorii a ofertei pentru încheierea contractului.

Declarație de retragere, prin care se exercită dreptul de retragere sau de reziliere al consumatorului

Consumatorul își poate exercita dreptul în temeiul secțiunii 20 din Decretul guvernamental 45/2014 (II. 26.) printr-o declarație clară în acest sens sau prin utilizarea modelului de declarație care poate fi descărcat, de asemenea, de pe site-ul web.

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră exercitat în timp util dacă declarația este trimisă de către consumator în termenul corespunzător. Termenul limită este: 180 de zile.

În cazul retragerii sau al rezilierii în scris, este suficient să trimiteți declarația de retragere sau de reziliere în termen de 14 zile.

Termenul de retragere prevăzut în Hotărârea de Guvern 45/2014. (II. 26.) este de 14 zile, iar termenul suplimentar de retragere este asumat în mod voluntar de către Vânzător în prezentele CGV, în plus față de termenul prevăzut de lege.

Sarcina de a dovedi că consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție revine consumatorului.

După primirea acesteia, vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a cumpărătorului pe un suport electronic de date.

Obligațiile vânzătorului în caz de retragere a consumatorului

Obligația vânzătorului de a rambursa

În cazul în care, în conformitate cu secțiunea 22 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorul se retrage din contract, consumatorul


Vânzătorul rambursează suma integrală plătită de către cumpărător ca și contraprestație în termen de 14 zile, inclusiv costurile suportate în legătură cu prestația, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare suportate ca urmare a alegerii unei alte opțiuni de livrare decât cel mai puțin costisitor mod de livrare standard.

Modalitatea de îndeplinire a obligației de rambursare a vânzătorului

În cazul retragerii sau al rezilierii exercitate în conformitate cu secțiunea 22 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), vânzătorul rambursează suma rambursabilă consumatorului prin utilizarea aceleiași metode de plată care a fost utilizată de consumator. Cu consimțământul expres al consumatorului, vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată, dar consumatorul nu poate fi taxat cu taxe suplimentare ca urmare a acestui fapt. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere care rezultă din indicarea incorectă și/sau inexactă a numărului de cont bancar sau a adresei poștale de către consumator.

Costuri suplimentare

În cazul în care consumatorul a ales în mod expres o altă opțiune de livrare decât modalitatea standard de livrare cea mai puțin costisitoare, vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suportate ca urmare a alegerii respective. În astfel de cazuri, obligația noastră de rambursare va include doar taxele de livrare standard indicate.

Dreptul de a refuza performanța

Vânzătorul poate reține suma de plată către consumator până când consumatorul a returnat produsul sau a dovedit fără îndoială că l-a returnat; dintre aceste două date, se ia în considerare cea mai apropiată. Nu putem accepta trimiterile trimise prin serviciul "ramburs" sau "destinatarul plătește".

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii sau al rezilierii acestora

Returnarea produsului

În cazul în care, în conformitate cu secțiunea 22 din Decretul Guvernului 45/2014 (II. 26.), consumatorul se retrage din contract, acesta este obligat să returneze produsul sau să predea produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de vânzător să accepte produsele, fără întârziere, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea retragerii. Obligația de returnare se consideră îndeplinită în timp util în cazul în care consumatorul expediază produsul înainte de expirarea termenului limită.

Suportarea costurilor directe suportate în legătură cu returnarea Produsului

Costurile directe de returnare a produsului sunt suportate de consumator. Produsul trebuie trimis la adresa vânzătorului. În cazul în care, după începerea prestației, consumatorul reziliază contractul de prestări de servicii încheiat în afara spațiilor comerciale sau ca un contract la distanță, acesta este obligat să plătească Întreprinderii un comision proporțional cu serviciul prestat până la data notificării rezilierii. Această sumă proporțională plătibilă de către consumator se determină pe baza valorii totale a contraprestației stabilite în contract, prin adăugarea taxelor aplicabile. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesiv de mare, suma proporțională trebuie calculată pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data rezilierii contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem accepta trimiterile trimise prin serviciul "ramburs" sau "destinatarul plătește".

Răspunderea consumatorului pentru depreciere

Consumatorul este răspunzător pentru deprecierea rezultată din orice utilizare care depășește utilizarea necesară pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea produsului.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri


Vânzătorul menționează în mod expres că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în cazurile enumerate la alineatul (1) din secțiunea 29 din Decretul Guvernului 45/2014 (II.26.):

 

 1. după executarea integrală a serviciului, cu toate acestea, în cazul în care contractul prevede o obligație de plată pentru consumator, această excepție poate fi invocată numai dacă, înainte de începerea executării, consumatorul a consimțit în mod expres și a recunoscut faptul că își va pierde dreptul de retragere de îndată ce contractul este executat integral de către întreprindere;
 2. în ceea ce privește Produsele sau serviciile al căror preț sau comision depinde de fluctuațiile pieței financiare, care nu pot fi influențate de către Întreprindere și care sunt posibile chiar și în timpul termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de retragere;
 3. în cazul produselor neprefabricate care au fost produse pe baza instrucțiunilor și a cererii exprese a consumatorului sau în cazul produselor care au fost în mod clar adaptate la nevoile consumatorului;
 4. în cazul produselor perisabile sau al produselor cu durabilitate scurtă;
 5. în cazul Produselor cu ambalaj închis, care nu pot fi returnate odată deschise după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;
 6. în cazul produselor care, datorită naturii lor, sunt amestecate în mod inseparabil cu alte produse după livrare;
 7. în cazul băuturilor alcoolice a căror valoare reală depinde de fluctuația pieței financiare, care nu poate fi influențată de întreprindere, și al căror preț a fost convenit de părți la încheierea contractului de vânzare, dar contractul va fi executat numai după a treizecea zi de la încheierea contractului;
 8. în cazul contractelor de servicii în care întreprinderea contactează consumatorul la cererea expresă a acestuia pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau de întreținere;
 9. în ceea ce privește vânzarea și cumpărarea de înregistrări audio și video în ambalaje sigilate sau de copii de programe informatice, în cazul în care consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
 10. în ceea ce privește ziarele, revistele și publicațiile periodice, cu excepția contractelor de abonament;
 11. în cazul contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice;
 12. cu excepția serviciilor de locuințe, în cazul contractelor de furnizare de cazare, transport, închiriere de mașini, servicii de catering sau pentru servicii legate de activități de agrement, dacă în contract a fost stabilit un termen sau o limită de timp pentru executare;
 13. în ceea ce privește conținutul digital furnizat pe un suport de date nefizic, în cazul în care vânzătorul a început executarea contractului cu consimțământul expres și prealabil al consumatorului, iar consumatorul, simultan cu acordarea acestui consimțământ, a recunoscut acest fapt printr-o declarație că își va pierde dreptul de retragere de îndată ce începe executarea contractului, iar întreprinderea a trimis o confirmare consumatorului.

 

Informații privind răspunderea pentru produse și garanția implicită în ceea ce privește garanția de conformitate a produselor în cazul contractelor de consum

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost redactată pe baza alineatului (3) al secțiunii 9 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26.), cu referire la anexa nr. 3 din aceasta.

Aceste informații pentru consumatori se aplică numai cumpărătorilor care se califică drept consumatori; regulile aplicabile cumpărătorilor care nu sunt consumatori sunt incluse într-un capitol separat.

Cerința de executare contractuală în cazul contractelor încheiate cu consumatorii

Cerința de executare contractuală în general în cazul produselor și produselor care conțin elemente digitale vândute în cadrul unui contract de consum

La momentul executării, produsele și executarea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în Decretul guvernamental 373/2021 (VI.30.).

Pentru ca prestația să fie contractuală, Produsul care face obiectul contractului trebuie


 să fie conform cu descrierea, cantitatea, calitatea și tipul stabilite în contract, să aibă funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea, precum și alte proprietăți stabilite în contract

 să fie adecvată pentru orice scop specificat de consumator, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu la încheierea contractului și pe care vânzătorul l-a acceptat

 să aibă toate accesoriile și manualele de utilizare specificate în contract, inclusiv instrucțiunile de punere în funcțiune, instrucțiunile de instalare și asistența tehnică pentru clienți și

 furnizează actualizările stabilite în contract.

 

Pentru ca prestația să fie contractuală, Produsul care face obiectul contractului trebuie, de asemenea, să

 

 să fie adecvate pentru scopurile stabilite pentru același tip de produse prin lege, standarde tehnice sau, în absența standardelor tehnice, prin codul de conduită care le guvernează

 respectă cantitatea, calitatea, performanța și alte proprietăți la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, în special în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și siguranța, care sunt obișnuite pentru același tip de bunuri, luând în considerare declarațiile publice, în special cele făcute într-o reclamă sau pe o etichetă, de către Vânzător, reprezentantul său sau orice alte persoane implicate în lanțul de vânzare cu privire la proprietățile specifice ale Produselor

 să aibă toate accesoriile și instrucțiunile la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, inclusiv ambalajul și instrucțiunile de instalare, și

 să fie conforme cu proprietățile și descrierea produsului prezentat ca eșantion sau model sau pus la dispoziție ca versiune de probă de către întreprindere înainte de încheierea contractului.

 

Produsul nu este obligat să respecte declarațiile publice menționate mai sus, dacă Vânzătorul dovedește că

 

 nu a fost și nu trebuia să fie la curent cu declarația publică în cauză

 declarația publică în cauză a fost corectată în mod corespunzător până la momentul încheierii contractului sau

 declarația publică în cauză nu a putut afecta decizia titularului de drepturi de a încheia contractul.

 

Cerința de executare contractuală în cazul vânzării de produse în cadrul unui contract de consum

Prestația vânzătorului este defectuoasă dacă defectul produsului rezultă din punerea în funcțiune neprofesionistă, cu condiția ca

 1. punerea în funcțiune face parte din contractul de vânzare și a fost efectuată de către vânzător sau vânzătorul își asumă răspunderea în această privință; sau
 2. punerea în funcțiune trebuia să fie efectuată de către consumator, iar punerea în funcțiune neprofesionistă rezultă din deficiențele instrucțiunilor de punere în funcțiune furnizate de către vânzător sau, în cazul produselor care conțin elemente digitale, de către furnizorul de conținut digital sau de servicii digitale.

În cazul în care, în conformitate cu contractul de vânzare, punerea în funcțiune a produsului este efectuată de către vânzător sau dacă vânzătorul își asumă răspunderea în această privință, atunci prestația trebuie considerată ca fiind finalizată de către vânzător la finalizarea punerii în funcțiune.

În cazul în care, în cazul unui produs care conține elemente digitale, contractul de vânzare prevede că conținutul digital sau serviciile digitale urmează să fie furnizate în mod continuu pentru o perioadă determinată, vânzătorul este răspunzător pentru defectul produsului legat de conținutul digital dacă defectul apare sau devine detectabil în termen de doi ani de la livrarea produsului în cazul unui serviciu continuu furnizat pentru o perioadă care nu depășește doi ani.

Cerința de executare contractuală în cazul vânzării de produse care conțin elemente digitale în cadrul unui contract de consum

În cazul produselor care conțin elemente digitale, vânzătorul se asigură că consumatorul este informat și primește actualizările privind conținutul digital al produsului sau al serviciului digital aferent acestuia, inclusiv actualizările de securitate, în cazul în care actualizările sunt necesare pentru menținerea naturii contractuale a produsului.


Vânzătorul va asigura disponibilitatea actualizărilor pentru o perioadă

 

 la care se poate aștepta în mod rezonabil consumatorul, pe baza tipului și scopului produsului și a elementelor digitale, precum și a circumstanțelor individuale și a naturii contractului, dacă contractul de vânzare prevede furnizarea unică a conținutului digital sau a serviciului digital; sau

 de doi ani de la livrarea produsului, în cazul serviciului continuu pentru o perioadă care nu depășește doi ani, dacă contractul de vânzare prevede furnizarea continuă a conținutului digital pentru o perioadă determinată.

 

În cazul în care consumatorul, într-un termen rezonabil, nu reușește să instaleze actualizările puse la dispoziție, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectul produsului, cu condiția ca defectul să rezulte exclusiv din lipsa actualizării respective, cu condiția, de asemenea, ca

 1. vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării și la consecințele neinstalării acesteia de către consumator; și
 2. eșecul consumatorului de a instala actualizarea sau instalarea defectuoasă a actualizării de către consumator nu este imputabilă deficiențelor instrucțiunilor de instalare furnizate de vânzător.

Nu se poate stabili o executare defectuoasă în cazul în care consumatorul, la încheierea contractului, a primit informații separate cu privire la faptul că o anumită proprietate a produsului diferă de proprietățile prevăzute în prezentul contract, iar această diferență a fost recunoscută separat și în mod expres de către consumator la încheierea contractului.

Cerințe contractuale de performanță pentru conținutul digital vândut în cadrul unui contract de consum în caz de vânzare

Vânzătorul furnizează și pune la dispoziția consumatorului conținutul digital. Părțile sunt diferite în absența acordului său, Vânzătorul, fără întârzieri nejustificate după încheierea contractului, pune la dispoziția consumatorului cel mai recent conținut digital disponibil la momentul semnării versiunii contractuale.

Serviciul este considerat finalizat dacă conținutul digital sau - este pentru acesta necesar pentru acces sau adecvat pentru descărcare - orice soluție pentru consumator, sau pe un dispozitiv fizic sau virtual selectat de consumator în acest scop.

Vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este notificat că conținutul digital este astfel de actualizări - inclusiv actualizări de securitate - care sunt conținut digital sau digital sunt necesare pentru a menține natura contractuală a serviciului, precum și să le primească.

În cazul în care, pe baza contractului, conținutul digital este furnizat pentru o perioadă de timp specificată are loc în mod continuu, în ceea ce privește conținutul digital, conformitatea executării cu contractul trebuie să fie asigurată pe întreaga durată a contractului. În cazul în care consumatorul nu instalează într-o perioadă de timp rezonabilă oferită de vânzător actualizări, vânzătorul nu este responsabil pentru eroarea serviciului dacă este vorba doar de actualizarea relevantă care rezultă din lipsa sa de aplicare, cu condiția ca

 

 vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării și instalarea de către consumator cu privire la consecințele eșecului acesteia; și

 eșecul instalării actualizării de către consumator sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu se datorează faptului că instrucțiunile de instalare furnizate de către vânzător sunt incomplete.

 

Executarea defectuoasă nu poate fi stabilită în cazul în care consumatorul primește informații separate atunci când încheie contractul că o anumită proprietate a conținutului digital diferă de cea specificată aici cerințele, iar la încheierea contractului, consumatorul trebuie să declare în mod explicit această abatere acceptată.

Vânzătorul efectuează în mod incorect dacă vina serviciului de conținut digital este că consumatorul este digital provine din integrarea neprofesionistă a acestuia în mediul său, cu condiția ca integrarea conținutului digital să fi fost efectuată de către vânzător, sau integrarea a fost efectuată de către vânzător efectuată sub responsabilitatea sa; conținutul digital de obsesie trebuie să fie integrat de către consumator, iar integrarea neprofesionistă de către vânzător a fost cauzată de deficiențe în instrucțiunile de integrare furnizate de către

 

În cazul în care contractul este pentru conținutul digital sau serviciul digital pentru o perioadă de timp specificată are un serviciu continuu, vânzătorul este responsabil pentru conținutul digital pentru o defecțiune, în cazul în care defecțiunea apare în timpul perioadei specificate în


contract, sau devine recognoscibil.

 În cazul în care contractul are ca obiect o prestație unică sau o serie de acte de prestări de servicii individuale, până la proba contrarie, trebuie să se presupună că, de la data executării unuia dintre ele, în termen de un an, defectul recunoscut de consumator exista deja la momentul executării. Nu se execută în același timp, vânzătorul este în culpă dacă dovedește că mediul digital al consumatorului nu este compatibil cu cerințele tehnice ale conținutului digital sau ale serviciului digital, iar contractul l-a informat pe consumator într-un mod clar și inteligibil înainte de încheierea acestuia.

 

Consumatorul este obligat să coopereze cu vânzătorul, astfel încât vânzătorul - din punct de vedere tehnic, din punctul de vedere al dispozitivelor disponibile și care necesită cea mai mică intervenție pentru consumatorul care le utilizează - să se asigure că cauza erorii este mediul digital al consumatorului. În cazul în care consumatorul nu respectă această obligație de cooperare după ce Vânzătorul a informat cu privire la această obligație într-un mod clar și inteligibil înainte de încheierea contractului, consumatorul poartă sarcina de a dovedi că defectul recunoscut în termen de un an de la finalizare exista deja la momentul finalizării, obsesia serviciului afectat de o eroare recunoscută în timpul perioadei contractuale, serviciul în timpul perioadei de executare conform contractului, nu a fost în conformitate cu contractul.

Garanția implicită

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție implicită?

În cazul unei prestații defectuoase din partea vânzătorului, puteți invoca o cerere de garanție implicită în conformitate cu dispozițiile Codului civil al Ungariei și, în cazul unui contract de consum, cu Decretul guvernamental 373/2021 (VI.30.).

Ce drepturi aveți pe baza cererii de garanție implicită?

În funcție de alegerea dvs., puteți face uz de următoarele pretenții de garanție implicită:

Puteți solicita fie repararea, fie înlocuirea, cu excepția cazului în care respectarea acestui drept de garanție este imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului în comparație cu soluția alternativă. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a prețului sau, în ultimă instanță, puteți rezilia contractul.

Aveți dreptul de a trece de la dreptul de garanție pe care l-ați selectat la un alt drept de garanție, dar trebuie să acoperiți costul modificării, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau a devenit necesară din cauza comportamentului vânzătorului.

În cazul unui contract încheiat cu un consumator, în absența unei dovezi contrare, orice defect detectat în termen de un an de la livrarea produsului sau a produsului care conține elemente digitale se prezumă că a existat la momentul livrării, cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura produsului sau a defectului.

În cazul produselor la mâna a doua, drepturile de garanție se abat de la normele generale. Performanța defectuoasă poate apărea și în cazul produselor second-hand, dar se iau în considerare circumstanțele pe baza cărora consumatorul se putea aștepta la apariția anumitor defecte. Din cauza obsolescenței, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă și, ca urmare, nu se poate aștepta ca un Produs la mâna a doua să fie de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Prin urmare, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește deficiențele dincolo de defecte care rezultă din natura second-hand a Produsului și care apar indiferent de această natură. În cazul în care Produsul second-hand este defect, iar Cumpărătorul care se califică drept consumator a primit informații cu privire la acest defect în momentul achiziției, atunci Prestatorul de servicii nu va fi răspunzător pentru acest defect.

Vânzătorul poate refuza să aducă produsul în conformitate cu contractul în cazul în care repararea sau înlocuirea ar fi imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de valoarea pe care o reprezintă produsul în stare perfectă și de gravitatea încălcării contractului.

Consumatorul, în funcție de gravitatea încălcării contractului, poate solicita o reducere proporțională a contraprestației sau chiar rezilierea contractului de vânzare dacă


 

 vânzătorul nu a efectuat reparația sau înlocuirea, sau a efectuat reparația sau înlocuirea, dar nu a reușit, în totalitate sau parțial, să îndeplinească următoarele condiții:

 vânzătorul va prelua produsul înlocuit pe propria cheltuială

 în cazul în care reparația sau înlocuirea necesită îndepărtarea unui produs care, în conformitate cu natura și scopul produsului, a fost pus în funcțiune înainte ca defectul să devină detectabil, atunci obligația de a efectua reparația sau înlocuirea include îndepărtarea produsului neconform și punerea în funcțiune a produsului de înlocuire sau reparat, sau suportarea costurilor legate de această îndepărtare și punere în funcțiune.

 vânzătorul a refuzat să aducă produsul în conformitate cu contractul

 apare un defect repetat în execuție, în ciuda faptului că vânzătorul a încercat să aducă produsul în conformitate cu contractul

 gravitatea încălcării este atât de semnificativă încât justifică reducerea imediată a prețului sau rezilierea imediată a contractului de vânzare; sau

 vânzătorul nu s-a angajat să aducă produsul în conformitate cu contractul sau este clar, din circumstanțe, că întreprinderea nu va aduce produsul în conformitate cu contractul într-un termen rezonabil sau fără a aduce prejudicii semnificative intereselor consumatorului.

 

În cazul în care consumatorul dorește să rezilieze contractul de vânzare prin raportare la o prestație defectuoasă, sarcina de a dovedi caracterul nesemnificativ al defectului revine vânzătorului.

Consumatorul are dreptul de a retrage integral sau parțial restul prețului de achiziție, în funcție de gravitatea încălcării contractului, până când vânzătorul își îndeplinește obligațiile legate de conformitatea prestației cu contractul și de prestația defectuoasă.

Ca regulă generală

 

 vânzătorul returnează produsul înlocuit pe propria cheltuială

 în cazul în care reparația sau înlocuirea necesită îndepărtarea unui produs care, în conformitate cu natura și scopul produsului, a fost pus în funcțiune înainte ca defectul să devină detectabil, obligația de a efectua reparația sau înlocuirea include îndepărtarea produsului neconform și punerea în funcțiune a produsului de înlocuire sau reparat, sau suportarea costurilor legate de această îndepărtare și punere în funcțiune.

 

Termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea produsului se calculează de la momentul în care consumatorul a notificat defectul întreprinderii.

Consumatorul pune produsul la dispoziția întreprinderii pentru ca aceasta să poată efectua reparația sau înlocuirea.

Reducerea contraprestației este considerată proporțională dacă valoarea acesteia este egală cu diferența dintre valoarea produsului pe care consumatorul l-ar primi dacă prestația vânzătorului ar fi fost contractuală și valoarea produsului primit efectiv de consumator.

Dreptul de garanție implicită al consumatorului de a rezilia contractul de vânzare poate fi exercitat printr-o declarație legală adresată vânzătorului, în care se exprimă decizia de reziliere.

În cazul în care prestația defectuoasă se referă doar la o anumită parte a produsului livrat în temeiul contractului, iar condițiile pentru exercitarea dreptului de a rezilia contractul sunt îndeplinite în ceea ce privește acea parte, atunci consumatorul poate rezilia contractul de vânzare doar în ceea ce privește produsul defect, însă poate rezilia contractul de vânzare și în ceea ce privește orice alt produs achiziționat împreună cu produsul defect, dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil de la consumator să păstreze doar produsele în conformitate cu contractul.

În cazul în care consumatorul reziliază contractul de vânzare în totalitate sau cu privire la o parte din produsele livrate în temeiul contractului de vânzare,

 

consumatorul returnează produsul în cauză vânzătorului, pe cheltuiala vânzătorului, și

Vânzătorul va rambursa imediat consumatorului prețul de achiziție plătit pentru produsul în cauză, de îndată ce vânzătorul primește produsul sau o dovadă a returnării acestuia.


În ce termen puteți să vă revendicați dreptul la garanție implicită?

Sunteți obligat să raportați defecțiunea după ce o descoperiți, fără întârziere. Un defect raportat în termen de două luni de la depistarea sa este considerat un defect raportat fără întârziere. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nicio cerere de garanție implicită nu poate fi revendicată dincolo de termenul de prescripție de doi ani care începe la încheierea contractului.

Perioada de limitare nu include durata reparației, timp în care cumpărătorul nu poate utiliza produsul în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput.

În ceea ce privește partea din produs care a fost reparată sau înlocuită, perioada de prescripție pentru cererile de garanție implicită începe din nou. Această regulă se aplică și în cazul în care, în urma reparației, apare un alt defect.

În cazul în care obiectul contractului dintre un consumator și o întreprindere este un produs second-hand, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt, însă în niciun caz nu poate fi stipulat în mod valabil un termen de prescripție mai mic de un an.

Împotriva cui vă puteți exercita pretențiile de garanție implicită?

Vă puteți îndrepta cererea de garanție implicită împotriva vânzătorului.

Ce alte condiții mai există pentru a vă revendica dreptul la garanție implicită?

Pentru a face valabilă cererea de garanție implicită în termen de un an de la data executării, nu există alte condiții decât raportarea defectului, cu condiția să dovediți că produsul a fost furnizat de către vânzător. Cu toate acestea, după expirarea perioadei de un an începând cu data executării, sunteți obligat să dovediți că defectul pe care l-ați detectat exista deja la momentul executării.

Răspunderea pentru produse

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile privind răspunderea pentru produse?

În cazul defectării unui bun tangibil (Produs), la alegerea dumneavoastră, puteți face uz de pretenții de garanție implicită sau de pretenții de răspundere pentru produs.

Ce drepturi aveți în baza reclamației privind răspunderea pentru produse?

În cadrul unei reclamații privind răspunderea pentru produse, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea produsului defect.

În ce cazuri produsul poate fi considerat defect?

Un produs este considerat defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare în momentul în care a fost introdus pe piață sau dacă nu are proprietățile incluse în descrierea furnizată de producător.

În ce termen puteți să vă revendicați cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse?

Puteți depune o cerere de despăgubire pentru răspundere civilă pentru produse în termen de doi ani de la momentul în care produsul a fost introdus pe piață de către producător. După expirarea acestui termen, vă pierdeți dreptul de a formula o reclamație privind răspunderea pentru produse.

Împotriva cui și în ce alte condiții vă puteți îndrepta cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse?

Puteți să vă îndreptați cererea de despăgubire pentru răspunderea pentru produse numai împotriva producătorului sau distribuitorului unui bun material. La introducerea unei cereri de despăgubire pentru răspunderea pentru produse, va trebui să dovediți defectul produsului.

În ce cazuri este producătorul (distribuitorul) scutit de obligația de răspundere pentru produsele fabricate?

Producătorul (distribuitorul) va fi exonerat de obligațiile sale de răspundere pentru produse numai dacă poate dovedi acest lucru:

 

nu a fabricat produsul sau nu a introdus produsul pe piață ca parte a activităților sale comerciale; sau

în conformitate cu stadiul actual al tehnicii, defectul nu era detectabil la momentul introducerii produsului pe piață sau


 defectul produsului rezultă din aplicarea legilor sau a dispozițiilor de reglementare prescrise de autorități.

 

Producătorul (distribuitorul) trebuie să dovedească doar una dintre cauzele de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți introduce simultan o cerere de garanție implicită și o cerere de despăgubire pentru răspunderea pentru produs, în paralel, pe baza aceluiași defect. Cu toate acestea, în cazul în care reclamația privind garanția implicită a fost formulată cu succes, vă puteți exercita acțiunea în răspundere pentru produse împotriva producătorului în ceea ce privește produsul înlocuit sau piesele reparate ale acestuia.

Garanție

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanție?

În conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003 (IX.22.) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de folosință îndelungată, vânzătorul are o obligație de garanție în ceea ce privește vânzarea de bunuri noi de folosință îndelungată enumerate în anexa 1 a decretului (de exemplu, bunuri tehnice, unelte, mașini), precum și accesoriile și componentele acestora în domeniul de aplicare specificat în acesta (denumite în continuare, în sensul prezentei secțiuni, în comun bunuri de consum).

Drepturile care decurg din garanție pot fi exercitate cu ajutorul unui certificat de garanție, care nu poate fi condiționat de returnarea de către consumator a ambalajului deschis al unui produs de consum. Certificatul de garanție în cazul în care nu este pus la dispoziția consumatorului, încheierea contractului este dovedită trebuie să fie luată în considerare dacă chitanța care confirmă plata contravalorii - în ceea ce privește factura fiscală generală de vânzare sau chitanța emisă în temeiul legii

- prezentate de către consumator. În acest caz, drepturile care decurg din garanție pot fi invocate cu o chitanță care confirmă plata contravalorii.

În plus, vânzătorul își poate asuma în mod voluntar obligația de garanție, caz în care trebuie să furnizeze o declarație de garanție cumpărătorului care se califică drept consumator.

Declarația de garanție trebuie să fie pusă la dispoziția consumatorului pe un suport durabil, cel târziu la momentul livrării produsului.

Declarația de garanție trebuie să includă următoarele:

 

 o declarație clară cu privire la faptul că, în cazul în care produsul este livrat în mod defectuos, consumatorul are dreptul de a-și exercita gratuit drepturile de garanție implicite prevăzute de lege, drepturi care nu vor fi afectate de garanție

 numele și adresa garantului

 procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a face uz de pretențiile de garanție indicarea produsului pentru care se acordă garanția și

 condițiile de garantare.

 

Ce drepturi aveți în temeiul garanției obligatorii și în ce termen vă puteți exercita aceste drepturi? Drepturile de garanție

Pe baza drepturilor de garanție, cumpărătorul poate solicita repararea sau înlocuirea, poate solicita o reducere a prețului în cazurile prevăzute de lege sau, în ultimă instanță, poate rezilia contractul în cazul în care beneficiarul nu a efectuat reparația sau înlocuirea, nu și-a îndeplinit această obligație într-un termen adecvat, având în vedere interesul titularului de drepturi, sau interesul titularului de drepturi în ceea ce privește repararea sau înlocuirea a încetat.

Cumpărătorul poate, la alegerea sa, să își exercite cererea de reparație direct la sediul social al vânzătorului, la orice sediu sau sucursală a acestuia sau la serviciul de reparații specificat de vânzător pe certificatul de garanție.

Termenul pentru revendicarea creanței

Cererile de garanție pot fi formulate în perioada de garanție, care este în conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003. (IX. 22.) următoarele:


 1. un an pentru bunurile cu un preț de achiziție care atinge 10 000 HUF, dar nu depășește 100 000 HUF,
 2. doi ani pentru bunurile cu un preț de achiziție care atinge 100 000 HUF, dar nu depășește 250 000 HUF,
 3. trei ani pentru bunurile al căror preț de achiziție depășește 250 000

 

Nerespectarea termenelor de mai sus atrage după sine decăderea din drepturile de garanție, însă, în cazul reparării bunurilor de consum, perioada de garanție se va prelungi cu perioada în care Cumpărătorul nu poate utiliza produsul în conformitate cu destinația sa din cauza defectului, începând de la data livrării pentru reparație.

Perioada de garanție începe în ziua în care bunurile de consum sunt livrate cumpărătorului sau în ziua punerii în funcțiune, în cazul în care aceasta a fost efectuată de către vânzător sau de către agentul acestuia.

În cazul în care cumpărătorul dispune punerea în funcțiune a bunurilor de consum la mai mult de șase luni de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este ziua livrării.

Reguli de tratare a cererilor de garanție

Atunci când organizează reparația, vânzătorul se străduiește să o efectueze în termen de 15 zile. Termenul pentru reparație începe în ziua în care bunurile de consum sunt acceptate pentru reparație.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

În cazul în care, în cursul primei reparații a bunurilor de consum în timpul perioadei de garanție, vânzătorul stabilește că bunurile de consum nu pot fi reparate, vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile de consum în termen de opt zile, cu excepția cazului în care cumpărătorul a primit instrucțiuni contrare. În cazul în care înlocuirea bunurilor de consum nu este posibilă, vânzătorul este obligat, în termen de opt zile, să ramburseze cumpărătorului prețul de achiziție indicat pe dovada care atestă plata contravalorii bunurilor de consum - factură sau chitanță emisă în conformitate cu legea privind taxa pe valoarea adăugată - prezentată de consumator.

Prin acceptarea CGV, cumpărătorul consimte, de asemenea, să primească informațiile necesare în format electronic sau într-un alt mod adecvat pentru a dovedi primirea informațiilor de către cumpărător.

În cazul în care vânzătorul nu poate repara bunurile de consum în termen de 30 de zile:

 

 reparația poate fi efectuată într-un termen mai lung, cu condiția ca achizitorul să fi consimțit la aceasta; sau

 în cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea reparației într-un termen mai lung sau dacă cumpărătorul nu a făcut nicio declarație în acest sens, bunurile de consum trebuie înlocuite în termen de opt zile de la expirarea nereușită a termenului de treizeci de zile; sau

 în cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea reparației într-un termen mai lung sau cumpărătorul nu a făcut nicio declarație în acest sens, dar nici înlocuirea bunurilor de consum nu este posibilă, atunci prețul de achiziție indicat pe factură sau pe chitanța bunurilor de consum se rambursează cumpărătorului în termen de opt zile de la expirarea nereușită a termenului de treizeci de zile.

 

În cazul în care bunurile de consum sunt defecte pentru a patra oară, cumpărătorul are dreptul la:

 

 să ceară repararea de la vânzător, sau

 în loc să solicite o cerere de reparație, să solicite vânzătorului o reducere proporțională a prețului de achiziție, în conformitate cu litera b) de la alineatul (2) din secțiunea 6:159 din Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei, sau

  în loc să solicite o cerere de reparație, să repare bunurile de consum sau să le repare pe cheltuiala vânzătorului, în conformitate cu litera b) de la alineatul (2) din secțiunea 6:159 din Legea V din 2013 privind Codul civil al Ungariei, sau

 în cazul în care cumpărătorul nu și-a exercitat aceste drepturi (repararea, reducerea prețului, repararea bunurilor de consum) sau nu a făcut nicio declarație în acest sens, bunurile de consum se înlocuiesc în termen de opt zile sau, dacă înlocuirea bunurilor de consum este imposibilă, prețul de achiziție indicat pe factură sau pe chitanța bunurilor de consum se restituie cumpărătorului în termen de opt zile.

 

Bunurile de consum care intră în sfera de aplicare a garanției obligatorii în conformitate cu Decretul Guvernului 151/2003, care sunt instalate cu o conexiune fixă, mai grele de 10 kg sau care nu pot fi transportate ca bagaj de mână în mijloacele de transport în comun.


transportul trebuie să fie reparate, cu excepția vehiculelor, la locul de exploatare. În cazul în care reparația nu poate fi efectuată la locul de exploatare, întreprinderea sau, în cazul unei reclamații formulate direct la serviciul de reparații, serviciul de reparații trebuie să se ocupe de demontarea și instalarea, precum și de livrarea și returnarea bunurilor de consum.

Excepții de la garanție

Prevederile de la rubrica "Reguli de tratare a cererilor de garanție" nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, cvadriciclurilor, motocicletelor, motoretelor, autoturismelor, rulotelor, rulotelor, rulotelor cu remorcă, remorcilor și bărcilor cu motor.

Cu toate acestea, și în cazul acestor produse, vânzătorul este obligat să se străduiască să îndeplinească cererea de reparație în termen de 15 zile.

În cazul în care durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

Care este relația dintre garanție și alte drepturi de garanție?

Drepturile de garanție există în plus față de drepturile de garanție (răspunderea pentru produse și garanția implicită), însă o diferență fundamentală între drepturile de garanție generală și garanție este că sarcina probei este mai favorabilă consumatorului în cazul garanției.

Angajamentul voluntar de garanție al vânzătorului pe durata perioadei de garanție obligatorie nu poate include condiții care să fie mai dezavantajoase pentru consumator decât drepturile prevăzute de normele de garanție obligatorie. După aceea, cu toate acestea, condițiile garanției voluntare sunt libere pot fi determinate, însă garanția nu poate afecta consumatorul nici în acest caz rezultând - astfel, inclusiv existența drepturilor bazate pe garanția accesorie.

Cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare

Cererea de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare se aplică și în cazul achizițiilor din magazinele online. O cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare poate fi invocată în ceea ce privește bunurile de consum noi în temeiul Decretului guvernamental 151/2003. (IX. 22.), care prevede că, dacă o persoană depune o cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare, atunci vânzătorul consideră că produsul a fost defect în momentul vânzării sale și îl înlocuiește fără întârziere.

În ce cazuri va fi scutit vânzătorul de obligația sa de garanție?

Vânzătorul va fi exonerat de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza efectului s-a produs după executarea prestației.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți invoca simultan, în paralel, o pretenție de garanție implicită și o pretenție de garanție sau o pretenție de răspundere pentru produse și o pretenție de garanție pe baza aceluiași defect, dar, în rest, aveți dreptul la drepturile care decurg din garanție, indiferent de drepturile de garanție.

 

 

Informații privind răspunderea pentru produse și garanția implicită în ceea ce privește garanția de conformitate a produselor în cazul cumpărătorilor care nu au calitatea de consumatori

Reguli generale privind drepturile de garanție implicită

Un cumpărător care nu se califică drept consumator poate invoca, la alegerea sa, următoarele pretenții de garanție implicită:

Puteți solicita fie repararea, fie înlocuirea, cu excepția cazului în care respectarea dreptului de garanție ales de dvs. este imposibilă sau ar duce la cheltuieli disproporționate din partea vânzătorului în comparație cu soluția alternativă. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a contravalorii contravalorii, puteți remedia singur defectul sau îl puteți repara pe cheltuiala vânzătorului sau, în ultimă instanță, puteți renunța la contract.

Aveți dreptul la modificare, cu excepția cazului în care aceasta a fost justificată sau a devenit necesară din cauza comportamentului vânzătorului.


În cazul produselor la mâna a doua, drepturile de garanție se abat de la normele generale. Performanța defectuoasă poate apărea și în cazul produselor second-hand, dar se iau în considerare circumstanțele pe baza cărora consumatorul se putea aștepta la apariția anumitor defecte. Din cauza obsolescenței, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă și, ca urmare, nu se poate aștepta ca un Produs la mâna a doua să fie de aceeași calitate ca un produs nou achiziționat. Prin urmare, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește deficiențele dincolo de defecte care rezultă din natura second-hand a Produsului și care apar indiferent de această natură. În cazul în care Produsul second-hand este defect, iar Cumpărătorul care se califică drept consumator a primit informații cu privire la acest defect în momentul achiziției, Prestatorul de servicii nu va fi răspunzător în ceea ce privește acest defect.

În cazul cumpărătorilor care nu se califică drept consumatori, termenul limită pentru a pretinde o garanție implicită este de un an, începând cu data executării (livrare).

Răspunderea pentru produse și garanție

Numai cumpărătorii care se califică drept consumatori beneficiază de drepturi de răspundere pentru produse și de drepturi care decurg din garanția obligatorie.

În cazul în care vânzătorul oferă o garanție voluntară pentru produs, acesta va indica acest lucru separat în cursul achiziționării produsului.

În cazul în care producătorul oferă o garanție a producătorului care acoperă și cumpărătorii care nu se califică drept consumatori, atunci astfel de reclamații pot fi formulate direct împotriva producătorului.